o nás

Občianske združenie Mirela je nezisková organizácia, ktorej prioritou je predovšetkým organizovanie detských táborov , víkendových pobytov pre deti a mládež. Zabezpečujeme tiež vzdelávacie, kultúrne, duchovné, pracovné a športové akcie. Angažujeme sa takisto pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Svoju činnosť sme začali v lete roku 2014 kedy sme zorganizovali prvý letný tábor „Šanti s nami“ s bohatým programom pre všetkých zúčastnených .

Názory ostatných

Kontaktujte nás